‘Mkb-ondernemers moeten verder kijken dan morgen’

Nu de Nederlandse economie volop groeit en bloeit, draaien veel bedrijven op volle toeren. Vaak moeten ze alle zeilen bijzetten om opdrachten op tijd af te krijgen. Daardoor blijft er nauwelijks tijd over om een blik op de toekomst te werpen.  ‘Het is mooi dat bedrijven momenteel succesvol zijn, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk dat zij naar buiten blijven kijken en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen’, adviseert Henk van Dijk van de Stichting Innovatiehuis, dat als partner verbonden is aan het Interreg Two-Seas ISE-project.

Uit een recent onderzoek blijkt dat te weinig tijd voor innovatie een van de vijf grootste dilemma’s is waar ondernemers in deze tijd mee te maken hebben. Met name voor mkb-bedrijven is het belangrijk om regelmatig met een schuin oog naar de dag van morgen te kijken.

Maatschappelijke uitdagingen
‘De wereld om ons heen verandert in allerlei opzichten en vaak gebeurt dat in een razendsnel tempo’, zegt Henk van Dijk. ‘Daarnaast groeit de wereldbevolking nog altijd en worden mensen gemiddeld steeds ouder. Er liggen diverse maatschappelijke uitdagingen op het gebied van zorg en welzijn, gezondheid, voedselzekerheid, veiligheid, slimme mobiliteit, schone energievoorziening en global warming. Voor al deze vraagstukken moeten oplossingen worden gevonden. Daarnaast zien we dat geavanceerde technologieën zoals quantum- en nanotechnologie, robotisering, fotonica, biotechnologie bezig zijn aan een serieuze opmars. Deze ontwikkelingen bieden zeker ook kansen voor mkb-bedrijven om te innoveren en hun activiteiten verder uit te breiden.’

Oriënteren op de toekomst
Ondanks dat technologieën zich snel ontwikkelen, stelt Van Dijk dat de acceptatie door bedrijven en consumenten in veel gevallen een stuk langzamer gaat. ‘Innovaties van producten of diensten in minder dan drie jaar komen maar zelden voor. Als je er als ondernemer vroeg bij bent om te investeren in nieuwe technologieën, leidt dat meestal niet direct tot winsten. Maar als je te lang wacht, mis je de boot. Ook dat kan vervelende gevolgen hebben. Want als technologische veranderingen eenmaal maatschappelijk geaccepteerd worden, kunnen bedrijven zich razendsnel verder ontwikkelen. Tien jaar geleden waren merken als Tesla, Uber en Airbnb nauwelijks bekend, maar inmiddels zijn het grote multinationals. De economie en de wereld waarin wij leven kan door de toepassing van nieuwe technologieën binnen enkele jaren volledig veranderen. Juist daarom is het voor ondernemers belangrijk om de ontwikkelingen in de markt in de gaten te houden en zich af te vragen hoe de wereld er over tien jaar uit zal zien. Op die manier kunnen zij zich alvast oriënteren op de toekomst en ervoor zorgen dat zij bij maatschappelijke veranderingen en innovaties op het juiste moment instappen.’

Internationale activiteiten versterken
Het ISE-project richt zich met name op mkb-bedrijven in Zuidwest-Nederland, West- en Oost-Vlaanderen, Hauts-de-France en Kent die willen innoveren of hun internationale activiteiten willen versterken. De focus ligt daarbij op ondernemingen in de sectoren agrifood, creatieve industrie, nieuwe materialen, smart industry en maintenance. Van Dijk: ‘Om zaken te kunnen doen met het buitenland, moeten bedrijven vaak hun producten, diensten of processen aanpassen. Via het ISE-project brengen we ondernemers in contact met bedrijven en kennispartners in buitenlandse buurregio’s. Daarnaast bieden wij hen kosteloos ondersteuning aan bij innovatie en internationalisering om buitenlandse markten te kunnen betreden.’

Kijk voor meer informatie op http://www.iseproject.eu of neem contact op met een van de medewerkers van Stichting Innovatiehuis. 

logo_ISE