De Innovatie Prestatie Contract (IPC) regeling heeft als doel innovaties te bevorderen door middel van samenwerking binnen het MKB. MKB ondernemers in Nederland kunnen samen met andere MKB ondernemers een innovatie realiseren en krijgen daarvoor subsidie. De aanvraag wordt namens de bedrijven ingediend door een penvoerder, in uw geval het Innovatiehuis.

De Stiching Innovatihuis of de Stichting Innovatie en Samenwerking treden op als penvoerder en vragen voor groepen MKB ondernemers een subsidie aan van 25.000 Euro (35% vd subsidiabel kosten). De Stichting vraagt aan en begeleid de MKB ondernemers gedurende de looptijd van het IPC(2 jaar).

Uitsluitend groepen ondernemers kunnen gebruik maken van deze regeling. Daarom heeft in 2008 de toenmalige Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland de Stichting Innovatiehuis West-Brabant en Stichting Innovatie en Samenwerking opgericht. Het Innovatiehuis is de penvoerder en aanspreekpunt bij vragen en ondersteuning.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden van de IPC regeling kunt u vinden op de site van RVO.
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/innovatieprestatiecontracten-ipc

Looptijd

De looptijd is 2 jaar.

Aandachtspunten

Samenwerking is belangrijk binnen de regeling.
Kosten die te maken hebben met verkoop en marketing zijn niet subsidiabel.
Certificering is niet subsidiabel.
Reiskosten zijn niet subsidiabel.
Organisatorische innovatie is alleen subsidiabel indien het nodig is om de proces- of productinnovaties te realiseren.
U krijgt alleen subsidie over gerealiseerde kosten. Indien u geen of onvoldoende kosten maakt moet u mogelijk subsidie terugbetalen.
Indien niet aan de verplichte voorwaarden wordt voldaan, wordt u gekort op uw subsidie.
Leg uw voortgang, rapporten, foto’s, rapportages, urenstaten en facturenoverzichten vast in een speciaal voor het IPC aangelegde map.

Uren Facturen Verplichte voorwaarden!
Kosten in kader samenwerking 20%
Kosten in kader eigen innovatie 80%
Verplichte voorwaarden 40% 60%  

Niet voldoen aan de voorwaarden leidt tot korting op subsidie of boete!