Innovatie Gids

Buitenlandse handel en internationalisering vallen in de hedendaagse economie niet meer weg te denken. Het betekent vooral nieuwe mogelijkheden terwijl een actieve internationale oriëntering de positie van bedrijven verstevigt. Nieuwe buitenlandse markten betreden en contacten leggen is echter vaak geen sinecure.

Via het ISE project heeft het Innovatiehuis van 2016 tot 2020 verschillende bedrijven geholpen bij hun eerste stappen in een internationale markt. Vanuit deze ervaringen bundelden de ISE-projectpartners hun ervaringen met een aantal tips en richtlijnen voor wie interesse heeft in export en een aantal case studies van bedrijven.

De Innovatie Gids is opgedeeld in verschillende hoofdstukken:
* Een Internationaliseringsstrategie ontwikkelen
* De Creatieve sector
* Voeding en Dranken
* Innovatiehuis bij MKB’s/KMO’s
* Mechatronica
* Nieuwe materialen